Literatura - FILOZOFIA KWANTOWA-QUANTUM PHILOSPHY

Idź do spisu treści

Menu główne:

Literatura

Filozofia kwantowa

Niewiele jest prac poświęconych filozofii kwantowej, a jeśli już są, to z reguły napisane przez fizyków. Profesor Roland Omnes (ur. w r. 1931) też należy do uczonych fizyków, ale pracując wiele lat nad teorią kwantów potrafił wyrobić sobie zdanie na temat problemów filozoficznych, które ta teoria generuje. Początkowo zresztą zajmował się on filozofią nauki, dopiero później zaczął specjalizować się w jej odłamie, czyli filozofii kwantowej.
W przeciwieństwie do Nielsa Bohra, który uważał, że nie trzeba gadać, tylko liczyć (słynne "shut up and calculate") Omnes uważa, że nad teorią kwantów można dyskutować. Jednocześnie jednak uważa on, że nigdy nie potrafimy wyartykułować w sposób zrozumiały praw teorii kwantowej. Trochę to pesymistyczne podejście, ale różniące się od interpretacji szkoły kopenhaskiej wyrażanej przez Nielsa Bohra.
To podstawowe dzieło na temat kwantowej filozofii ma układ typowy dla innych prac popularno-naukowych. Spójrzmy więc na poszczególne rozdziały.

I. Logika klasyczna, II. Fizyka klasyczna, III. Matematyka klasyczna, IV. Klasyczna filozofia nauki, V. Matematyka Formalna, VI. Filozofia matematyki, VII. Fizyka formalna, VIII. Epistemologia fizyki,
IX. Pomi
ędzy logiką a fizyką, X. Ponowne odkrywanie zdrowego rozsądku, XI. Od rzeczy mierzalnych do niemierzalnych, XII. O realizmie, XIII. Nowy początek, XIV. Czym jest nauka, XV. Metoda,
XVI. Znikające perspektywy.

C.d.-zob. pod obrazem omawianej książki.Kolejne pozycje literatury związanej z filozofią kwantową.

1/ Fizyka a filozofia-  Werner C. Heisenberg (Physik und Philosophie, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1959).
2/ Umysł i materia- Erwin Schroedinger (wykłady w Trinity College, paźdzernik 1956 r.)
3/ Czym jest życie- Erwin Schroedinger
4/ Quantum Reality- Nick Herbert, (jeszcze do nabycia w AMAZON)
5/  Introduction to Cosmology- Matts Roos, wyd. John Wiley&Sons, Ltd.
6/ Filozofia atomizmu - A Łukasik, wyd. UMCS, Lublin, 2006
7/ The Quantum Revolution-A Historical Perspective - Kent A. Peacock, Greenwood Press.
8/ Philosophical Foundations of Quantum Field Theory - H.R. Brown, Rom Harre, wyd. Clarendon Press-Oxford
9/ Reinventing Gravity - J. Moffat, HarperCollins e-books.
10/ Philosophical Relativity- P. Unger, Oxford Univ. Press, 2002
11/ The Philosophy of Space&Time - Hans Reichenbach,
12/ Time and Time again- J.T. Fraser, wyd. Brill.

13/ Filozofia czasoprzestrzeni- wybór tekstów, Kraków 1988.
14/ Quantum Philosophy-Meanings. Answers. Promises.- William A. Humphrey,
AuthorHouse, 6 wrz 2011Jak widać 90% tej ciekawej i fundamentalnej pracy to podstawy wiedzy o logice, filozofii i teorii kwantów.Doskonałe wprowadzenie dla słabiej przygotowanego czytelnika.
Szczegółowa recenzja tej książki do pobrania tutaj. Niestety dzieła tego jeszcze na język polski nie przetłumaczono. Będę do niego wracał i nawiązywał w innych działach tej strony. Nie ma bowiem lepszej i bardziej kompleksowej pracy na ten temat. Na drugim miejscu stawiam bardzo ciekawą interpretację mechaniki kwantowej Nicka Herberta przedstawioną w jego pracy-zob. poz. 4 literatury. Wprowadza on nowe pojęcie tzw. quonu, czyli obiektu kwantowego (quantum object). Twierdzi on, że nasz świat został stworzony w akcie obserwacji, poprzez który quony zyskały swoje atrybuty dynamiczne. I wówczas świat, dotąd istniejący tylko statycznie, jako byt potencjalny (to mój wniosek), zaczął się kręcić. I tak powstał rozszerzający się Wszechświat.Nie polecałbym raczej tej pracy Williama A. Humphreya, gdyż nie jest znany szerzej jego dorobek naukowy. Książka ta powinna raczej nosić tytuł TEOLOGIA KWANTOWA, gdyż od początku rozważań wprowadza pojęcie Boga i jego praw rządzących naszym światem. Mimo to niektóre teorie zawarte w tej pracy są ciekawe i mogą być inspirujące. Początek, czyli rozdz. I ISTOTA RZECZY, raczej zniechęca do dalszej lektury. Dzieli się on na takie artykuły jak: BÓG, DUSZA, BOSKIE PRAWA, RZECZYWISTOŚĆ. Pamiętajmy jednak, że w teorii kwantów musi istnieć obserwator, bez niego nie ma jakiejkolwiek rzeczywistości. Autor tej pracy po prostu od początku konsekwentnie nazywa tego obserwatora Bogiem i dlatego nie sugerujmy się całkowicie teologicznym wymiarem tej pracy. Jest to bowiem szczególnego rodzaju Bóg Kwantowy, czyli Super-Obserwator. Nie miałem jeszcze możliwości zapoznania się z całością tej książki. Gdy to uczynię powrócę do tematu realnej wartości tego opracowania dla naszych rozważań.
Istnieje też możliwość wysłuchania cyklu 6. wykładów autora na ten temat na YouTube.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego