jest wiele materiałów
Dodano Konstantynopol,Gdynię i Ćmielów Dawne czasy na Litwie i pamiętnik Aleksandra
Wykaz przodków dla Piotra Jackowskiego gotowy jest już wiele stron
 mnóstwo dokumentów i materiałów

Dąb
Księga Gości - Przeglądanie

Rozmiar: 6277 bajtów
Księga Gości - Dopisywanie

Nową księgę gości założono 1 września 2006 roku z uwagi na spamerów i wpisy reklamowe. Wpis należy autoryzować przy pomocy kodu z tych właśnie powodów. Zapraszam!mail to: zbigkurzawa@wp.pl
Write in English
Пиши по русски
Prace nad tą stroną rozpoczęto w dniu 05 lipca 2004 r., ostatnia aktualizacja- 20 października 2013 r.
Od 30 września 2014 strona przeniesiona na serwer HOSTPARK
SKYPE ME Copyrights for Zbigniew Penkalski - all rights reserved.
Komercyjne wykorzystanie zdjęć i materiałów za zgodą właściciela serwisu.
Autor tej strony specjalizuje się w rekonstrukcji zniszczonych, starych zdjęć i zdegradowanych negatywów
oraz w ich analizie pod kątem genealogicznym.