STARE FOTOGRAFIE-Rodzina Pękalskich - Część II


Czasy najdawniejsze

Wróćmy więc do samych początków rodu z których niestety żadne fotografie nie zachowały się. Ta technika bowiem raczkowała dopiero w połowie XIX wieku, a najstarszy dotąd poznany protoplasta Jan Pękalski urodził sie w roku 1820. Nie mam zdjęć z lat siedemdziesiątych XIX wieku, jak w przypadku rodu Niewiarowiczów, ta rodzina zaczęła się fotografować w ważnych dla siebie chwilach dopiero w końcu XIX w. Nie wykluczam jednak odkrycia takich starych fotografii w archiwum ojca - pozostawił on wielką liczbę negatywów, które nadal porządkuję i odnajduję ciekawe rzeczy. Są tam reprodukcje starych zdjęć, których oryginały nie zachowały się, jak chociażby ta niedawno odkryta fotografia dziadka Franciszka.
Oto fotografia najważniejsza, która wymaga wielu badań jeszcze w celu ustalenia tożsamości wszystkich występujących na nie osób. Nie znam daty wykonania tego zdjęcia w pracowni Józefa Grodzickiego w Radomiu. Wydaje się, że stało się to ok. 1910 roku.

[rodzina Pękalskich]

Pierwsza od lewej siedzi bez wątpienia moja babka Marianna z Zaborskich ur. 15 maja 1880 roku (zmarła w czasie II wojny-15 czerwca 1943 r.), która 31 sierpnia 1898 roku poślubiła Franciszka Pękalskiego (ur. 16 września 1873- zm. w r.1941), który na tym zdjęciu także siedzi. Stoi natomiast opierając się na ramieniu Franciszka jego brat, nieznany mi na razie z imienia, obok jego żona, także dane nieustalone. Możliwe zresztą, że to nie żona lecz siostra Franciszka. Dla rozwiązania tych zagadek istotne może być zdjęcie o kilka lat wcześniejsze znane mi jedynie z negatywowej reprodukcji. Wykonałem z tego negatywu odbitkę w sepii.

[Franciszek i Mrianna]

Oboje są wyraźnie młodsi na tej fotografii wykonanej pewnie 3-4 lata po ślubie. Są tam dwie dziewczynki, jedna już 4-5 letnia, druga ma może dwa latka. Nie widać jednak podobieństwa-to jest inna para. Na podstawie dostępnych mi danych jestem skłonny sądzić, że jest to fotografia Karola Pękalskiego i jego żony Anieli wykonana ok. roku 1880. Oboje b. młodo brali ślub (02.II. 1870), gdy Karol miał lat 19, a Aniela 16. Jedną z córek mogłaby być na tym zdjęciu Marianna. Ojciec mój wykonał tą reprodukcję najprawdopodobniej z kliszy szklanej, gdyż taka technika była stosowana w tym czasie.

Poniżej zamieszczam dwa zdjęcia stanowiące nadal zagadkę dla mnie. Mam jednak dzisiaj mocne podstawy, aby sądzić iż znajduje się na nim żona Karola Pękalskiego Aniela Jakubowska (1853-1927), czyli moja prababka.

[Rozmiar: 37288 bajtów]

Zdjęcia z kategorii reprodukcji mego ojca, widocznie ważne dla niego skoro je wypożyczył (?) i skopiował. Na pierwszym zdjęciu mieliśmy dwóch braci, tutaj dwie siostry, też do siebie bardzo podobne. Są w towarzystwie swej matki, czyli Anieli z Jakubowskich Pękalskiej. Jedna z nich figuruje na pierwszym zdjęciu utwierdzając mnie w przekonaniu, że jest to fotografia rodzeństwa. Brak tam jest drugiej siostry Anny (?), która zmarła w wieku lat 18 w r. 1904 wg danych z nagrobka Karola Pękalskiego. Natomiast wg danych USC Ćmielów "Anna Pękalska, panna lat 18 mająca c. Karola i zmarłej Anieli z Jakubowskich, zmarła dnia 28 lutego 1904 r., akt. zgonu nr 31/1904". To nowa zagadka, gdyż z nagrobka Karola Pękalskiego wynika, iż jego żona Aniela zmarła dopiero w roku 1927? Jest to z pewnością błąd, gdyż to ojciec Anny Karol nie żył w chwili jej zgonu. W lipcu 2006 r. ustaliłem imię drugiej siostry- była to Zofia Teresa (1887-1960). Imię to powtórzy się w następnym pokoleniu.


W roku 1988 odnalazłem stary negatyw z reprodukcjami fotografii nieznanych mi wówczas osób. Wykonałem z niego odbitki pozytywowe formatu 13x18 w sepii, dzięki czemu po zeskanowaniu mogę tu zamieścić dwa zdjęcia Marianny Zaborskiej, mojej babki. Na pierwszym z nich widzimy młodą, piękną kobietę o subtelnej urodzie. Na drugim to już osoba sterana niełatwym życiem i urodzeniem conajmniej szóstki dzieci, z których do wieku dojrzałego dożyła trójka.

[Marianna_1897][Marianna_1935]

W maju 2006 r. dotarłem do aktu urodzenia Marianny Zaborskiej i ze wzruszeniem odczytałem dane jej rodziców, chrzestnych i inne szczegóły. Jej ojciec Piotr Zaborski był młynarzem w Wiórach. Na obecnym ćmielowskim osiedlu Wióry mieszka nestor rodu Jan Pękalski, niedaleko wartko płynie rzeka Kamienna nad którą stał zapewne ów młyn.
W r. 2009 uzyskałem informację, że młyn w Wiórach stoi nad dopływem Kamiennej, ale jest także młyn w Ćmielowie nad samą rzeką Kamienną.

Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć wersję powiększoną! Kopiowanie na własny użytek dozwolone. Dalsze rozpowszechnianie wymaga zgody.


Powrót do STRONY PIERWSZEJ starych fotografii rodziny Pękalskich

Strona 1 rodu Pękalskich

Druga strona rodu Pękalskich

Strona siostry Świętosławy

Trzecia strona fotografii Pękalskich- czasy szkolne

Zbigniew Penkalski - I rok życia (lipiec 1944-lipiec 1945)

STRONA GŁÓWNA