Galeria OPISANIA ŚWIATA ZAMIESZKAŁEGO Dionizjosa

Galeria zawiera zdjęcia księgi oraz kilka map z 16 tam zamieszczonych. Dla lepszego odczytu i poznania 12 map zamieszczono osobno poza galerią w większej aniżeli w galerii rozdzielczości..

(1/19): Okładka księgi w całości ze skóry. (2/19): Na drugiej stronie wyklejki pieczątka mego ojca i nr 285. Jest też adnotacja po łacinie o treści:<i>Dionyzii Orbis desccryptio grecae et latine cum  Commentario Guil. Hill. Londini 1679, 8_vo.</i><br> Wydanie moje kometował Edward Wells, wcześniejsze także zapewne angielskie niejaki Hill. Ale były tylko dwa tłumaczenia na jęz. angielski: Thomas Twyne (1572) oraz  J Free (1789, białym wierszem)
(3/19): Strona tytułowa, druk czarny po grecku i łacinie. OXON to łacińska nazwa Anglii. Grafika prawdopodobnie przedstawia Scheldonian Theatre, które oprócz przedstawień wydawało też książki. (4/19): Na odwrocie strony tytułowej Imprimatur, czyli zezwolenie na druk od wiecekanclerza kościoła Anglii. W dole strony ex libris-zob. dalej powiększony.
(5/19): Powiększenie ręcznie napisanego ex librisu. Wynika z niego, że w r. 1720 właścicielem księgi był niejaki Thamnau ? Znana jest rodzina Tannstetter von Thamnau, być może był to jakis potomek Georga  Tannstettera, matematyka i astronoma (ok. 1480-1530). Uczony ten wprowadził jako pierwszy geografię fizyczną jako przedmiot nauczania uniwersyteckiego. To jest dość istotna poszlaka, ale pewności brak. (6/19): Dedykacja komentatora księgi dla Thomasa Knipe (1639-1711), wysokiego rangą duchownego protestanckiego z Westminster. Wells podpisuje sie jako
POWRÓT DO STARYCH KSIĄG