Cmentarze ewangelickie w Starogardzie Gdańskim

Od kilkudziesięciu lat cmentarze ten giną z powierzchni ziemi niszczone i dewastowane. Pierwszy z nich zwany nowym położony był po północnej stronie ulicy Owidzkiej. Użytkowany od 1906 roku. W 1978 roku przekształcony w park miejski. U wejścia z zachodu na cmentarz Franciszek Wiechert wybudował w 1907 roku wysokie mauzoleum rodzinne, w którym w 1919 roku znalazły się jego zwłoki. Grobowiec ten nie uległ zniszczeniu w 1945 roku, jak podaje historia tego cmentarza. Był dewastowany i niszczony przez mieszkańców jeszcze na początku lat pięćdziesiątych.

Stary cmentarz położony jest po południowej stronie ulicy Owidzkiej. Użytkowany od początków XIX wieku do około 1930 roku. Usytuowany na zboczu wzgórza ze starodrzewem. Prawie całkowicie zdewastowany i zaniedbany. Planuje się urządzenie tam parku i lapidarium, ale nie wiadomo kiedy.

(1/12): Rotmistrz Franz Wilhelm Baczko (1819-1858), jego  tablica nagrobna ocałała (2/12): Pozostałość po okazałym grobowcurodzinnym (3/12): Chaos i bałagan panuje na terenie nekropolii (4/12): Ernst Albrecht Wuertz (1846-1905), tyle można jeszcze odczytać
(5/12): Johann Ernst Christian Wuertz (1784-1859) to jedna z najstarszych płyt (6/12): Kamienny grób kobiety pochowanej w r. 1931 (7/12): Solidny kamień jako nagrobek małżonków Lutz<br> Marty (1864-1928) i Hermanna (1864-1928) (8/12): Tego nagrobka wandale także nie zdołali zniszczyć-spoczywa tu<br>Gustaw Bollenhagen  zmarły w r. 1900
(9/12): Grób radcy prawnego Sengera (1782-1856)<br>-jeden ze starszych pochówków (10/12): Smutny widok destrukcji (11/12): Dość zadbany grób Heleny Conrad (1874-1935) (12/12): Teren tzw. nowego cmentarza ewangelickiego<br>zlikwidowany całkowicie, tylko niewielkie pagórki wskazują na pozostałości<br> okazałego grobowca  Wiecherta
POWRÓT CMENTARZE

STRONA GŁÓWNA