GALERIA KSIĘGI PLINIUSZA-LISTY

Galeria zawiera szczegółowy opis i obrazy księgi Pliniusza Młodszego "Epistolae" wydanej w r. 1721 w oficynie Magdeburg-Halle, a pochodzącej z mego księgozbioru.

(1/13): Już pierwsza strona księgi wiele nam mówi o jej historii. Widzimy tutaj delikatny rysunek tuszem przedstawiający mężczyznę, ktory stojąc przy pulpicie coś pisze. Dalej widoczne są sygnatury poprzednich właścicieli. (2/13): Na kolejnej stronie piękny drzeworyt przedstawiający wnętrze starej biblioteki, a w rogu napis powtarzający nazwisko autora, tytuł skrócony dzieła
(3/13): Główna strona tytułowa wydrukowana w kolorze czarnym i czerwonym, częściowo ozdobnym gotykiem. Oprócz podstawowych danych wymienia się tytuły Pliniusza jako (4/13): Na grzebiecie dzieła zachowała się napisu z nazwiskiem autora.
(5/13): Okładka przednia z cienkiej, świńskiej skóry bez napisów, widoczne tylko typowe przebarwienia. (6/13): Ostatnia karta okładki zawiera mnóstwo trudnych do odcyfrowania napisów, notatek w jeż. niemieckim, jak i w łacinie. Powtarza się napis
POWRÓT DO STARYCH KSIĄG