Galeria księgi Johana Ernesti KOMENTARZE

(1/16): Okładka czołowa, skóra, wyraźny napis <i>Ernesti, Commentationes</i> (2/16): Pierwsza stromna wyklejki, pieczątka czerwona mego ojca i nr jego katalogu 355.<br> W dole podpis poprzedniego właściciela Ch(ristian?) Otto.
(3/16): Brak jednej strony wyklejki, na odwrocie grafiki wstępnej widoczne ślady konserwacji księgi. (4/16): Jedyny dostępny portret autora Johanna Heinricha Ernesti. Mimo poszukiwań w sieci nie udało mi sie odszukać innego.
(5/16): Strona tytułowa typowa dla początków XVIII wieku, druk czarno-czerwony. (6/16): Wstęp do księgi datowany na 9 październik 1707 r.
POWRÓT DO STARYCH KSIĄG