Cmentarz Kocborowo w Starogardzie Gdańskim

Nietypowa to nekropolia, albowiem przeznaczona przede wszystkim dla pacjentów i personelu miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Cmentarz położony jest na zachodnio - północnym zapleczu szpitala. Stanowi część parku szpitalnego. Urządzony został w latach 1894-1898. W 1908 roku liczba pochowanych na nim pacjentów wynosiła 980, a np. w 1985 r.- około 9000 (na około 13 700 zmarłych). Na cmentarzu jest wiele grobów pacjentów zamordowanych przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Uwagę zwraca głaz pamiątkowy z 1979 roku ku czci ponad 500 dzieci-ofiar lat okupacji niemieckiej.

Nie jest to cmentarz ginący, ale wiele grobów niszczeje, sporo jest anonimowych, a niektóre tablice z wolna zaciera upływ czasu. Zamieszczam tutaj 12 zdjęć z nadzieją, że oddadzą one ducha i nastrój tego miejsca.

(1/16): Po wielu starych grobach pozostały tylko zarysy (2/16): Te nagrobki są z lat 50-tych ub. wieku (3/16): Antoni Huszcza (1887-1963)-ślad po tym grobie zaginie niedługo (4/16): Mogiły pod murem otaczającym teren szpitala
(5/16): Zofia Rutkowska (1904-1946) (6/16): Te krzyże są anonimowe w wększości (7/16): Bardziej trwałe pomniki też niszczy czas (8/16): A drewniane krzyże z tabliczkami są nietrwałe, ale pół wieku stały zanim padły.  Bazylewicz Helena z Lwowa (1901-1957)<br>Reck Artur (1911-1957), slad po nich zostanie w sieci
(9/16): Kamień poświęcony dzieciom zamordowanym przez oprawców Hitlera (10/16): Pomnik pierwszego pruskiego dyrektora szpitala dr. Richarda Kroemera (1849-1911) (11/16): Cmentarz jest ładnie położony (12/16): Małżonkowie Gąsowscy zginęli z rąk faszystów w listopadzie 1939 r.
(13/16): Czas zatarł wszelki ślad... (14/16): Tutaj także z trudem można jeszcze odczytać nazwisko Oleszczykowski? ur. 1911? (15/16): Cmentarz ma kwaterę grobów żydowskich (16/16): Ryfka Borenstein zmarła w r. 1926, ale jej syn i wnuki pamiętali

POWRÓT CMENTARZE