MIEJSCA- CMENTARZE


STRONA DRUGA

fot.Zb.Penkalski[Rozmiar: 56849 bajtów]

Cmentarz pod Monte Cassino

Tutaj 17 maja 1944 roku padł porucznik Wacław Pękalski nie doczekawszy się ukończenia 30 lat. Zrobiłem to zdjęcie na cmentarzu wojskowym w sierpniu 2004 r., gdyż dopiero tak późno tam dotarłem. Był to podobno kuzyn mego ojca Tadeusza o którym nieraz wspominał. Spróbuję napisać o tym oficerze więcej o ile uda mi się zebrać dane biograficzne. Kronikarz bitwy pod Monte Cassino Melchior Wańkowicz tak pisał o Wacławie:"Ostatni z oficerów ppor. Pękalski daje głos: żeby wszyscy wiedzieli w tej masakrze ,że natacie trwa, że jest, kto dowodzi". I dalej:"O godzinie 22.00 ginie wraz ze swoim radiotelegrafistą, strz. Kraszewskim, ostatni oficer w 1. kompanii-ppor. Pękalski. Kompanią dowodzi jej szef, sierż. "Masło".

Monte Cassino

Ppor. Wacław Pękalski /ur.03.10.1915/, 6 batalion Strzelców Karpackich, dowódca mjr. Kazimierz Różycki. Zginął 17 maja 1944 r. pod Monte Cassino w natarciu na Mass Albanetę.

Na cmentarzu ćmielowskim jest osobna kwatera żołnierska sił zbrojnych na Zachodzie. Nie figuruje na pamiątkowej tablicy por. Wacław Pękalski. Sprawa wymaga dalszych badań.
Przeprowadziłem je 23 maja 2006 r. w czasie mej wizyty w Ćmielowie. Miałem wiele szczęścia, gdyż udało mi się spotkać kolegę szkolnego Wacława, pana Jana Pękalskiego (ur. w 1915 r.). Ma on także piękną kartę bojową w życiorysie, ale po kampanii wrześniowej ich drogi się rozeszły. Wacław Pękalski dotarł do Francji, potem do Anglii i -jak wspomniano- zginął pod Monte Cassino. Jan Pękalski walczył w partyzantce w Górach Świętokrzyskich. Mimo tego samego nazwiska nie byli w żaden sposób spokrewnieni. Wacław pochodził z ożarowskiej linii Pękalskich, jego siostra mieszkała po wojnie w Gdańsku nosząc po mężu nazwisko Miśkiewicz. Nie był zatem Wacław spokrewniony i z moją rodziną, a opowieści Ojca były koloryzowane nieco. No może nie całkiem - przeglądając akta parafii ćmielowskiej znalazłem Wacława Pękalskiego i to urodzonego w roku 1910- p. wykaz, poz. 165. Nie miałem niestety czasu, aby sprawdzić pełny akt urodzenia. Może istotnie ten starszy nieco Wacław był krewnym ojca, który zmarł w dzieciństwie?
Nie należeli też z pewnością do mojej rodziny zamordowani w Katyniu: Pękalski Marian oraz Pękalski Tadeusz Zbigniew (wg Katyn Memorial Wall-Electronic Museum).

[Rozmiar: 25988 bajtów]

Cmentarz w Zadońsku, Rosja

Dzięki tej stronie odnalazła się gałąź rodu Niewiarowiczów zamieszkująca obecnie w Rosji. Wspólnie badamy, jakich mieliśmy przodków o korzeniach litewskich. W dalekim Zadońsku (okręg Lipiecki) jest grób Konstantego Niewiarowicza (1905-1988) syna Michała (Константин Михайлович Невярович). On jeszcze dobrze mówił po polsku, znał także kilka innych języków. Urodził się w Borysoglebsku w ówczesnej guberni Tambowskiej. Jego bogaty życiorys to odrębny temat, zamieszczę go w innym miejscu tej strony. Jego żona też miała podobno korzenie polskie po zesłańcach na Sybir-jej nazwisko pochodzi od polskich Fedorowiczów lub Fedorowskich (Алевтина Владимировна Невярович). Zmarła ona w 2005 roku i dwa lata później spoczęła u boku męża we . Ich synowie ufundowali już odpowiedni wspólny nagrobek- oto jego zdjęcie.

[Rozmiar: 31162 bajtów]


Cmentarz Honorowy w Czersku

Lista zamordowanych przez hitlerowców-na 13-14 pozycji Leon Kortas (27.06.1907-4.11.1938) i jego ojciec Tomasz Kortas(9.12.1872 - 4.11.1939). W tej egzekucji zginęło 28 osób z Czerska i Mokrego. Tomasz był pracownikiem (być może już emerytowanym) Poczty Polskiej i dlatego zginął. Kortasowie to rodzina mej żony Marii z d. Górskiej, pochodziła z niej jej druga matka.
Są także zdjęcia i historia tej nekropolii.


INNE LINKI CMENTARNE

INTERMENT-jest już kilka stron polskich, także z Czerska, ale z cmentarza ogólnego
CEMENTERY JUNCTION DIRECTORY- znajdziemy tu historie najstarszych pochówków od czasów Neandertalczyków oraz artykuł o światowych mauzoleach. Lecz przede wszystkim są listy cmentarzy w USA, Australii i Kanadzie.
Powstaje obecnie strona CMENTARZE POLSKIE, gdzie będzie można odszukać dane historyczne, materiał fotograficzny i ikonograficzny, a ponadto dokładną mapę nekropolii wraz z rejestrem osób pochowanych. Na razie to początkowa faza tej strony, ale z upływem czasu może się ona stać cenną pomocą dla genealogów. Autorzy strony podają dane o 23 nekropoliach i ok. 550 tys. pochowanych.
Zob. także zaktualizowane linki o cmentarzach wirtualnych i wyszukiwarkach grobów na stronie następnej!

CMENTARZE KRESOWE


NAST. STRONA- CMENTARZE EGZOTYCZNE


Aktualizacja: 29 października 2011 r.

[KALISZ]