Rozmiar: 112343 bajtów

Motto:"Historia nie będzie historią dopóki to nie będzie Prawda"-Abraham Lincoln

                                               

SECESJA N&S

Nr 4/05/2004

Sieciowa gazeta poświęcona amerykańskiej wojnie secesyjnej 1861-1865

 

                                      

Od Redakcji

Każdy kolejny numer SECESJI N&S powstaje bez żadnego, redakcyjnego planu, a jedynie wskutek sugestii i pomysłów naszych Czytelników. Notatka o rewolwerze LeMat z poprzedniego numeru wywołała zainteresowanie postacią generała P.G.T. Beauregarda. Zamieszczamy więc ciekawy artykuł Jamesa L.Choron'a opisujący sylwetkę tego generała. Autor wyraził zgodę na przedruk dodatkowo także biogramu gen. Edmunda Kirby Smith'a w naszym magazynie, z czego skrzętnie korzystamy.
Udział Polaków w wojnie domowej zawsze będzie w centrum naszych zainteresowań. Dlaczego jednak Polacy chętniej zaciągali się pod sztandary Konfederacji, aniżeli Unii? Otóż przyczyną była polityka rządu Lincolna wobec Rosji, a szczególnie wydawanie Polaków, którzy zdezerterowali z armii rosyjskiej i zaciągnęli się do wojsk unijnych, władzom rosyjskim. Znamy nazwisko niejakiego Milewskiego (pisał o tym ukazujący się w Londynie "Głos Wolny"), którego mimo demonstracji polskich i czeskich emigrantów w Nowym Yorku w dniu 8 września 1864 roku, wydano Rosjanom. Nie zezwalano także na zwolnienia z armii federalnej oficerom, którzy pragnęli udać się do kraju i walczyć z zaborcą.
Kompletnie nieznanym epizodem w historii tego okresu jest udział Polaków-weteranów wojny secesyjnej w wojnie meksykańskiej w latach 1865-67. Dlatego też zamieszczamy w tym numerze materiał na ten temat. Zdobycie jakichkolwiek informacji o walkach naszych rodaków pod sztandarami cesarza Maksymiliana Habsburga czy też Benito Juareza było niezwykle trudne-czas i brak archiwów meksykańskich skutecznie zatarł wszelkie ślady. I tu pomocna była sieć i wiedza, gdzie szukać interesujących nas informacji.
Bardzo trudnym zadaniem dla historyka jest demistyfikowanie fantazji pamiętnikarzy minionych epok. Musimy jednocześnie rozumieć, że pewna koloryzacja faktów była i będzie prawem pamiętnikarza. Tym niemniej obowiązkiem badacza jest zweryfikowanie relacji memuarysty przy wykorzystaniu innych źródeł. Bardzo trudnym zadaniem okazało się konfrontowanie z faktami zapisków Ludwika Żychlińskiego. Nie podołał temu historyk polonijny Mieczysław Haiman, który dość bezkrytycznie podszedł do pamiętników Żychlińskiego. Przy pomocy Anne Colucci-znanej badaczki historii wojny secesyjnej- podjęliśmy próbę ustalenia co w tych pamiętnikach było prawdą, a co fałszem lub koloryzowaniem.
Zawsze będziemy zachęcać do samodzielnych badań i analiz historycznych. Także do tworzenia historii alternatywnych w rodzaju - jak długo trwałaby wojna secesyjna, gdyby na czele wojsk Unii stał gen. Lee? Wbrew pozorom takie spekulacje pozwalają lepiej zrozumieć przebieg rzeczywistych wydarzeń historycznych.


SPIS TREŚCI

Artykuły

1/ General P.G.T. Beauregard- Człowiek, który oddał pierwszy strzał wojny- James L. Choron
2/ Generał Edmund Kirby Smith-James L. Choron

Nowe książki i czasopisma-recenzje

Wydawnictwa o wojnie secesyjnej- książki i encyklopedie- Zbig Kurzawa

Miscellanea

1/ Udział Polaków w wojnie meksykańskiej 1865-67- Zbig Kurzawa
2/ Ludwik Żychliński- prawda czy fantazja pamiętnikarza- Zbig Kurzawa i Anne Colucci

 

 

 

 

WSZYSTKIE NUMERY SECESJI

Redagują: Jerzy Paśko(Warszawa) i Zbig Kurzawa (Starogard Gdański), mail: jednoslowo@poczta.onet.pl lub
zbigkurzawa@wp.pl
Rozpoczęto wydawanie w styczniu 2004 r.
Aktualizacja 30 lipca 2004r.
Copyright Zbig Kurzawa and Jerzy Paśko - all rights reserved.
Copyright dla artykułów Jamesa L. Chorona-przedruk za zgoda autora-mail to:lordjim@rol.ru
Tłumaczenie z oryginału angielskiego: Zbig Kurzawa
Opracowanie graficzne-Zbig Kurzawa
Komercyjne wykorzystanie zdjęć i materiałów za zgodą Redakcji serwisu.
Vol.1/4/2004