Rozmiar: 112343 bajtów

Motto:"Historia nie będzie historią dopóki to nie będzie Prawda"-Abraham Lincoln

                                               

SECESJA N&S

Nr 3/04/2006

 

                                      

Od Redakcji

W końcu września ukaże się nowy numer naszej gazetki. Z uwagi na mój daleki wyjazd do krajów azjatyckich nie wiem, czy uda mi się skompletować materiały i zamknąć wszystkie działy . Z całą pewnością najważniejsze artykuły zostaną zamieszczone w tym czasie, a jest ich w tym numerze sporo.
W "SECESJI N&S" nr 3/2005 opublikowałem artykuł "Początki kawalerii Stanów Zjednoczonych w XIX wieku". Ale prawdziwe początki to przecież Armia Kontynentalna i boje z Anglikami o niepodległość. Starałem się te pradzieje przedstawić skrótowo, ale w miarę kompletnie. Galeria wspaniałych dowódców kawalerii: William Davie, Henry "Light Horse Harry" Lee, Francis "Swamp Fox" Marion, Daniel Morgan, William Washington, Thomas "Gamecock" Sumter, czy ich godny przeciwnik "Bloody" Banastre Tarleton. Każdy z nich zasługuje na odrębne omówienie, gdyż to oni budowali siłę i tradycję kawalerii nowego państwa. Być może więc jako aneks do tego artykułu dodam w jednym z następnych wydań naszej gazetki szkic o Williamie Washingtonie, który z moim przekonaniu był postacią wybitną. Trzeba też będzie wrócić do postaci naszego Kazimierza Pułaskiego i roli jaką odegrał w tworzeniu kawalerii w tym okresie. Tematyka ta tylko pozornie wykracza poza wojnę secesyjną-historia to przecież proces ciągły. Synowie tamtych sławnych dowódców walczyli później w wojnie między stanami. W artykule tym zamieściłem liczne barwne plansze z wzorami umundurowania kawalerii w tym okresie, a nawet z okresu nieco późniejszego. Wykorzystam je w części II tego szkicu.
Alex Królikowski przygotował jak zwykle dział książek, a także interesujący artykuł o brygadzie z Missouri.
Irek Friede powrócił do historii weterana wielu pól bitewnych, którego smutny los pod zniekształconym nazwiskiem "Zowaski" opisałem w wyd. III PLECAKA KONFEDERATA. Dzięki wnikliwym badaniom długiego i często falsyfikowanego życiorysu Żuławskiego autor mozolnie dochodzi do faktów bezspornych, ale też formułuje własne hipotezy. Dobry przykład własnych badań przy umiejętnym wykorzystaniu zasobów sieciowych, dzięki którym prostuje się błędy popełniane przez historyków polonijnych bezkrytycznie powielane przez naszych amerykanistów.
W końcu są też nowości od amerykańskiego pisarza Jamesa L. Chorona - pisał już dla nas nas w r. 2004 -biografie generałów Kirby Smitha i Beauregarda. Tym razem Jim przygotował dla nas ciekawy artykuł o senatorze Judahu Benjaminie zwanym "mózgiem Konfederacji". We wrześniu br ukaże się w wydawnictwie Zumaya Press najnowsza książka Jima pt. "Footprints in the Snow".
Chciałbym przeprosić za opóźnienia w zamykaniu tego wydania SECESJI N&S, ale moje przewidywania, że dalekie podróże w roku 2006 negatywnie wpłyną na inne terminy sprawdziły się do do joty.

REDAKTORSPIS TREŚCI

Artykuły

Narodziny Kawalerii Amerykańskiej (1776-1783)- Zbig Kurzawa-Penkalski,

Historia Brygady z Missouri- Alex Królikowski

ŻOŁNIERZ NAPOLEONA I KONFEDERACJI- Irek Friede

Senator Judah Benjamin-główny ideolog Konfederacji - dr. James L. Choron

Nowe książki i czasopisma-recenzje

Wydawnictwa o wojnie secesyjnej- cz.VII- Alex Królikowski

Ciekawostki i osobliwości, czyli

Z Plecaka Konfederata-wyd. VIII(w następnym numerze)

 

 

 

 

[Histmag]

 

 

WSZYSTKIE NUMERY SECESJI

Redaguje: Zbig Kurzawa-Penkalski (Starogard Gdański), mail: zbigkurzawa@wp.pl
Stała współpraca:Aleksander Królikowski
Rozpoczęto wydawanie w styczniu 2004 r.
Aktualizacja i zamknięcie tego numeru - 30 września 2006 r.
Copyright Zbig Kurzawa-Penkalski - all rights reserved.
Copyright dla artykułów Aleksandra Królikowskiego-przedruk za zgodą autora-mail to: al.krolikowski@wp.pl
Copyright dla artykułu Irka Friede-mail to: irekfriede@wp.pl Opracowanie graficzne-Zbig Kurzawa-Penkalski
Komercyjne wykorzystanie zdjęć i materiałów za zgodą Redakcji serwisu.
Vol.3/3/2006