Rozmiar: 112343 bajtów

Motto:"Historia nie będzie historią dopóki to nie będzie Prawda"-Abraham Lincoln

                                               

SECESJA N&S

Nr 3/04/2004

Sieciowa gazeta poświęcona amerykańskiej wojnie secesyjnej 1861-1865

 

                                      

Od Redakcji

Studia historyczne nad takim wycinkiem naszej historii, jak np. powstanie styczniowe, wymagałyby zapoznania się z dotychczas napisanymi książkami na ten temat, a następnie kwerendy w archiwach prywatnych, państwowych czy też kościelnych w poszukiwaniu interesujących nas danych. Jakie materiały znajdziemy w sieci? Jest ich niewiele -kilka stron szkolnych omawiających wycinek powstania w ich okolicy, pamiętniki Zygmunta Mineyki i trochę streszczeń służących jako ściągi. Mamy natomiast możliwość przeszukiwania katalogów wszystkich prawie bibliotek polskich zarówno Biblioteki Narodowej, jak i zbiorów uniwersyteckich.
Na absolutnie przeciwnym biegunie znajduje się historia wojny secesyjnej. W tym przypadku można prowadzić samodzielne badania naukowe, pisać prace magisterskie, a nawet doktorskie korzystając z zasobów sieci. Powód jest prosty-wysoki stopień zinformatyzowania społeczeństwa amerykańskiego oraz krótka historia, jako państwa i narodu. Dzięki temu w sieci znajdziemy miliony dokumentów, zdjęć, rejestrów czyli najważniejszych dla historyka- materiałów źródłowych.
Do tych wszystkich skarbów nie dotrze laik- wpierw trzeba mieć solidną wiedzę nabytą poprzez liczne lektury książek o wojnie domowej. Następnie trzeba umieć poruszać się w sieci, wiedzieć gdzie szukać i jak zadawać pytania tematycznym wyszukiwarkom. I na koniec- znać dobrze język, bowiem żaden automatyczny tłumacz stron w tym przypadku nie będzie pomocny.
Nasz sieciowy magazyn - jako jeden z podstawowych celów- stawia sobie ułatwienie samodzielnych badań nad historią wojny secesyjnej dosłownie każdemu. Czy to będzie uczeń gimnazjum, emeryt czy student, mogą oni korzystając z sieci, naszych zasobów i danych bibliograficznych, prowadzić samodzielne badania uwieńczone napisaniem eseju, pracy semestralnej czy też artykułu dla naszej gazetki. Wszystkie interesujące prace będziemy publikować, a w razie potrzeby także polemizować.
Wystarczy zatem bierna znajomość języka i zainteresowanie historią, aby wkroczyć w fascynujący świat wydarzeń dawno minionych i szukać odpowiedzi na pytania czy ten fragment historii został zafałszowany przez sympatyka Południa, czy też interpretacja faktów jest skażona duchem federalizmu. Bowiem liczy się tylko Prawda- zgodnie z naszym mottem.


SPIS TREŚCI

Artykuły

1/ Blokada portów Południa i jej konsekwencje ekonomiczne- - Jerzy Paśko
2/ Kapitan Ludwik Żychliński - oficer Armii Potomaku- Zbig Kurzawa

Nowe książki i czasopisma-recenzje

Wydawnictwa o wojnie secesyjnej- książki i encyklopedie- Zbig Kurzawa

Miscellanea

Rewolwer LeMat - nietypowa broń kawalerii Południa- Zbig Kurzawa

Odpowiedzi Redakcji

 

 

 

 

Uwaga- SECESJA N&S ukazała się równolegle na -Tripod ,ale już od nr 2/03/04 jest tylko na CHIP do czasu przeniesienia całości serwisu na bardziej pojemny serwer.

INDEX-wybierz link

SECESJA N&S Nr 1/02/2004

SECESJA N&S Nr 2/03/2004

Strona- Amerykańska Wojna Domowa

Zapowiedź Nr 4/05/04Redagują: Jerzy Paśko(Warszawa) i Zbig Kurzawa (Starogard Gdański), mail: jednoslowo@poczta.onet.pl lub
zbigkurzawa@wp.pl
Rozpoczęto wydawanie w styczniu 2004 r.
Aktualizacja 31 marzec 2004r.
Copyright Zbig Kurzawa and Jerzy Paśko - all rights reserved.
Opracowanie graficzne-Zbig Kurzawa
Komercyjne wykorzystanie zdjęć i materiałów za zgodą Redakcji serwisu.
Vol.1/3/2004