Rozmiar: 112343 bajtów

Motto:"Historia nie będzie historią dopóki to nie będzie Prawda"-Abraham Lincoln

                                               

SECESJA N&S

Nr 2/08/2007

 

                                      

Od Redakcji

Drugi numer naszej gazety sieciowej ukazuje się z końcem wakacji, czyli 31 sierpnia 2007 r. Głównym tematem tego wydania są działania kawalerii federalnej po bitwie pod Gettysburgiem. Śledzić będziemy dalsze losy macierzystej jednostki poległego w tej bitwie gen. Farnswortha tj. 8. pułku kawalerii z Illinois oraz w szerszym horyzoncie także akcje brygady kawalerii dowodzonej wcześniej przez młodego generała oraz dywizji generała Kilpatricka. Nie jest możliwe oddzielenie tych działań od aktywności całego Korpusu Kawalerii w ramach Armii Potomaku. To temat pierwszego artykułu.
W drugim artykule przedstawiam dalsze działania kawalerii Unii, które w roku 1863 zamkną się udziałem w kampaniach Bristoe i Mine Run w okresie października i listopada 1863 roku.
Kawaleria federalna działająca w roku 1864 różniła się zasadniczo od swych poprzedników tak uzbrojeniem, jak i taktyką walki. Nowi dowódcy, a w szczególności gen. Philip Sheridan wprowadzili nowy, agresywny styl walki dużych jednostek kawalerii. Kulminacją tych działań była śmierć gen. Stuarta 11 maja 1864 r. pod Yellow Tavern w wyniku której kawaleria konfederacka już nigdy nie zdobyła znaczącej przewagi nad siłami federalnymi. Gen. Stuart dysponując tylko jedną dywizją atakował korpus kawalerii gen. Sheridana działający na przedmieściach Richmond. Wielkie starcie 18 tysięcy najlepszych kawalerzystów obu stron konfliktu jest mało znane w historii wojny secesyjnej. Postaram się przybliżyć je w jednym z kolejnych numerów naszej gazetki z uwagi na wielkie znaczenie tej wielogodzinnej bitwy dla historii kawalerii amerykańskiej.
W dziale książek prowadzonym przez Alexa znajdziemy omówienie niezwykle ważnych pozycji omawiających przyczyny wybuchu wojny domowej poprzedzonej przecież latami politycznych zabiegów zwolenników secesji, a w szerszym znaczeniu wykształcanie się odrębności Południa z jego monokulturą bawełny i niewolnictwem. A więc dwutomowe dzieło prof. Freehlinga "The Road to Disunion" oraz nieco starsza praca prof. Davida Pottera opisująca okres przed wybuchem wojny. To już klasyka tego gatunku.
W części militarnej mamy trzy mało znane u nas pozycje z końcowej fazy wojny, czyli kampanii w Karolinach w roku 1965 zakończonej jak wiadomo kapitulacją gen. Johnstona przed gen. Shermanem na warunkach, które nie zostały zatwierdzone przez rząd Stanów Zjednoczonych.
Tak się przypadkiem złożyło, że w ostatnim numerze magazynu North&South (The Official Magazine of the Civil War Society vol.10#2) zamieszczono artykuł Williama Freehlinga pt. "Road to Disunion 1859-1861", a więc jego poglądy w pigułce. Także artykuł Dereka Smitha pt." Potter's Raid" nawiązuje do destrukcyjnych działań gen. Shermana w Karolinie Płd. opisując ze szczegółami niszczycielską misję gen. Edwarda E. Pottera przeprowadzoną w dniach od 5 do 21 kwietnia 1865 roku. Wieści o kapitulacji gen. Lee i zabójstwie prezydenta Lincolna dotarły tam z tygodniowym opóźnieniem.
Na koniec jak zwykle ciekawostki i trochę poezji wojennej w Plecaku Konfederata.

REDAKTORSPIS TREŚCI

Artykuły

Kawaleria w pościgu za Armią Północnej Wirginii (lipiec 1863)-cz.XIII- Zbig Kurzawa-Penkalski

Kawaleria w Kampaniach Bristoe i Mine Run (jesień 1863)-cz. XIV- Zbig Kurzawa-Penkalski

Nowe książki i czasopisma-recenzje

Wydawnictwa o wojnie secesyjnej- cz.IX- Alex Królikowski

Ciekawostki i osobliwości, czyli

Z Plecaka Konfederata-wyd. IX- Zbig Kurzawa-

 

 

 

 

[Histmag]

 

 

WSZYSTKIE NUMERY SECESJI

Redaguje: Zbig Kurzawa-Penkalski (Starogard Gdański), mail: zbigkurzawa@wp.pl
Stała współpraca:Aleksander Królikowski
Rozpoczęto wydawanie w styczniu 2004 r.
Aktualizacja i zamknięcie tego numeru - 31 sierpnia 2007 r.
Copyright Zbig Kurzawa-Penkalski - all rights reserved.
Copyright dla artykułów Aleksandra Królikowskiego-przedruk za zgodą autora-mail to: al.krolikowski@wp.pl
Opracowanie graficzne-Zbig Kurzawa-Penkalski
Komercyjne wykorzystanie zdjęć i materiałów za zgodą Redakcji serwisu.
Vol.4/2/2007