Rozmiar: 112343 bajtów

Motto:"Historia nie będzie historią dopóki to nie będzie Prawda"-Abraham Lincoln

                                               

SECESJA N&S

Nr 1/03/2008

 

                                      

Od Redakcji

Pierwszy numer naszego magazynu sieciowego ukaże się z końcem marca 2008 roku. Jak zwykle brak czasu i wyjazdy zagraniczne ograniczają naszą aktywność tu na miejscu. Główny artykuł tego numeru przedstawia działania kawalerii federalnej, a na jej tle oczywiście także kawalerii i piechoty Południa, w okresie od stycznia do bitwy w Wilderness 5-6 maja 1864 r. Okres zimowy niezbyt nadaje się do prowadzenia działań kawalerii, ale w roku 1864 była ona niezwykle aktywna i przeprowadziła szereg akcji bojowych zasługujących na opis choćby z tego względu, że prawie nikt o nich nie pisał do tej pory. Niewiele znajdziemy też w literaturze wzmianek o ataku piechoty na Morton's Ford, który był akcją dywersyjną mającą odwrócić uwagę od uderzenie piechoty i kawalerii z okolic Yorktown na stolicę Konfederacji.
Bardziej znany jest zuchwały rajd kawalerii Kilpatricka na Richmond przeprowadzony na przełomie lutego i marca, ale wszystkie jego opisy opierały się, jak się okazuje, na błędnych założeniach. Całkowicie nowe spojrzenie na kulisy tej niezwykłej operacji przedstawiam w moim artykule. Trudno nie zgodzić się z nową interpretacją znanych na ogół faktów, które rzucają cień na reputację tak szanowanego w USA prezydenta Lincolna. Przez wiele lat z tych właśnie powodów żaden z historyków nie odważył się podważyć prawdziwości oficjalnej wersji. Dlatego też nowa wersja wydaje się być szczególnie interesująca dla historyka, gdyż ukazuje warsztat dochodzenia do prawdy obiektywnej po upływie wielu lat.
Cieszy nas powstanie nowej strony omawiającej zagadnienia wojny secesyjnej. Będzie tam forum dyskusyjne i szereg innych nowości, ale narazie projekt dopiero kiełkuje. Tym niemniej zachęcam do odwiedzenia już teraz tej strony, z którą z pewnością będę współpracował. Potrzebne jest nam szersze spectrum wymiany poglądów i popularyzacji tematyki wojny secesyjnej w Polsce.
Omawiany w moim artykule okres to ważny moment przełomowy z uwagi na objęcie naczelnego dowództwa wszystkich sił Unii przez generała Granta. Nie zmienił on co prawda zbyt zachowawczego dowódcy Armii Potomaku gen. Meade, ale całkowicie zreorganizował kawalerię tworząc z niej niezależną siłę bojową pod nowym kierownictwem energicznego generał Sheridana. Odegra ona istotną rolę w kampanii letniej 1864.
W kolejnym przeglądzie książek z biblioteki Alexa mamy znowu podstawowe opracowania pozwalające zrozumieć dlaczego wojna secesyjna musiała wybuchnąć i dlaczego musiała zostać przegrana przez Południe. Co najmniej dwie omawiane w tym przeglądzie pozycje planuję zakupić w AMAZON i zachęcam do tego także naszych Czytelników. Na koniec jak zwykle ciekawostki i trochę poezji wojennej w Plecaku Konfederata.

REDAKTORSPIS TREŚCI

Artykuły

KAWALERIA PRZED KAMPANIĄ LETNIĄ w 1864 roku-cz.XIV- Zbig Kurzawa-Penkalski;

Nowe książki i czasopisma-recenzje

Wydawnictwa o wojnie secesyjnej- cz.X- Alex Królikowski

Ciekawostki i osobliwości, czyli

Z Plecaka Konfederata-wyd. X- Zbig Kurzawa

 

 

 

 

[Histmag]

 

 

WSZYSTKIE NUMERY SECESJI

Redaguje: Zbig Kurzawa-Penkalski (Starogard Gdański), mail: zbigkurzawa@wp.pl
Stała współpraca:Aleksander Królikowski
Rozpoczęto wydawanie w styczniu 2004 r.
Aktualizacja i zamknięcie tego numeru - 31 marca 2008 r.
Copyright Zbig Kurzawa-Penkalski - all rights reserved.
Copyright dla artykułów Aleksandra Królikowskiego-przedruk za zgodą autora-mail to: al.krolikowski@wp.pl
Opracowanie graficzne-Zbig Kurzawa-Penkalski
Komercyjne wykorzystanie zdjęć i materiałów za zgodą Redakcji serwisu.
Vol.5/1/2008