Atak Longstreeta drugiego dnia bitwy pod Gettysburgiem w statystyce.

 

"To były najlepsze trzy godziny walki, jakie kiedykolwiek stoczyły wojska na jakimkolwiek polu bitwy" - tak generał porucznik James Longstreet podsumował atak swojego korpusu na lewe skrzydło wojsk Unii drugiego dnia bitwy pod Gettysburgiem (2 lipca 1863 roku). Co skłoniło generała do wyrażenia takiej opinii? Z pewnością powodów mogło być kilka. Po pierwsze krótki okres czasu, w którym nastąpiła seria gwałtownych i zaciętych starć między poszczególnymi oddziałami. Atak rozpoczął się krótko po godzinie 16.00, walki zaczęły powoli ustawać po zachodzie słońca, który miał miejsce około godziny 19.30. Nie bez znaczenia był również fakt, że żołnierze obu armii walczyli z niezwykłym poświęceniem i chęcią odniesienia zwycięstwa. Ale głównym powodem wyrażenia takiej opinii mogła być świadomość, jak dużo oddziałów głównodowodzący federalną Armią Potomaku generał major George G. Meade, rzucił do walki aby powstrzymać ten atak. W czasie niecałych czterech godzin walki 11 konfederackich brygad liczących 17 500 żołnierzy i wspartych bezpośrednio około 70 działami, walczyło ostatecznie z 23 brygadami Unii liczącymi około 30.000 żołnierzy i wspartych ponad setką dział. Konfederaci rozbili federalny III korpus i odrzucali po kolei przybywające z pomocą oddziały. Efektem tego były duże straty po obu stronach, szczególnie po stronie federalnej, co dosadnie podsumował kapitan Henry H. Bingham ze sztabu generała Hancocka - "Nasze straty były przerażające".

           

 

Celem artykułu jest przybliżenie stopnia zaciekłości walk toczonych po południu drugiego dnia bitwy pod Gettysburgiem, poprzez podanie przybliżonych strat jakie poniosły oddziały w nich uczestniczące, przy czym nie będzie analizowany przebieg samych walk

.

 

W ostatnich latach historycy amerykańscy intensywnie badali liczebność oraz straty poszczególnych brygad biorących udział w bitwie pod Gettysburgiem. Podstawą wyjściową badań były pobitewne raporty pisane przez dowódców, które następnie uzupełniano szeregiem innych dokumentów. Obecnie również trwają prace nad czwartą edycją "Regimental Strenghts and Losses at Gettysburg" autorstwa Johna W. Busey'a i Davida G. Martina, która ma zawierać najnowsze analizy w tym temacie.

Podane statystyki zostały opracowane przy następujących założeniach:

1. Analizie zostaną poddane te jednostki, które uczestniczyły aktywnie w walce, pominięto oddziały drugoplanowe - np. konfederacką brygadę Poseya czy federalną brygadę Smytha, które toczyły boje wokół farmy Blissa.

2. Dla jednostek, które walczyły tylko i wyłącznie tego dnia bitwy podane zostaną dane szczegółowe, raportowane za całą bitwę - będą one dość dokładne, ponieważ straty jakie jednostki te mogły ponieść trzeciego dnia bitwy (np. od ognia snajperów) są minimalne.

3. W przypadku oddziałów równie aktywnie walczących trzeciego dnia bitwy (np. jednostki II korpusu Unii) podane zostaną dane przybliżone, ponieważ nie można w sposób dokładny określić jakie straty przypadały na poszczególne dni bitwy.

4. Szczegółowe straty podano w oparciu o książkę Bradleya Gottfrieda "Brigades of Gettysburg" [2], której autor korzystał z analiz zawartych w "Regimental Strenghts and Losses at Gettysburg" Busey'a i Martina z 1994 r.

 

W tabelach nie uwzględniono jednostek artylerii, których straty podsumowano i podano na końcu.

 

FEDERALNA ARMIA POTOMAKU

 

III KORPUS (Sickles)

Drugiego dnia bitwy generał major Daniel Sickles, dowódca III korpusu Armii Potomaku, wbrew rozkazom umieścił swoich żołnierzy na wysuniętej pozycji, która choć posiadała dobre walory obronne, to jednak do skutecznej obrony wymagała obsady o wiele większej niż 10 000 żołnierzy. Korpus przyjął główną siłę ataku konfederatów i poniósł ciężkie straty, szczególnie wśród kadry oficerskiej. Wszystkie brygady zostały w mniejszym lub większym stopniu rozbite i wycofały się z pola walki. Resztę bitwy korpus spędził na tyłach armii.

 

Jednostka (dowódca)

Stan

Zabici

Ranni

Zaginieni

Straty łączne

% strat

Pierwsza Dywizja (Birney)

1 Brygada (Graham)

1516

67

508

165

740

49 %

2 Brygada (Ward)

2188

129

482

170

781

36 %

3 Brygada (de Trobriand)

1387

75

394

21

490

35 %

Druga Dywizja (Humphreys)

1 Brygada (Carr)

1718

121

604

65

790

46 %

2 Brygada (Brewster)

1837

132

573

73

778

42 %

3 Brygada (Burling)

1365

59

376

78

513

38 %

Łącznie III korpus (piechota)

10011

583

2937

572

4092

41 %

 

II KORPUS (Hancock)

Część oddziałów II korpusu została wysłana na pomoc Sicklesowi, inne jak na przykład brygada Webba, broniły wcześniej zajmowanych pozycji. Dywizja Caldwella jako jedyna walczyła wyłącznie tego dnia. Na ogół historycy podają, że straty II korpusu w walkach drugiego dnia bitwy wyniosły około 2800 ludzi (na wszystkich odcinkach frontu). Jeżeli będziemy trzymać się tej liczby to statystyki II korpusu na analizowanym odcinku będą następujące:   

 

Jednostka (dowódca)

Stan

Zabici

Ranni

Zaginieni

Straty łączne

% strat

Pierwsza Dywizja (Caldwell)

1 Brygada (Cross)

853

57

260

13

330

39 %

2 Brygada-"Irlandzka" (Kelly)

532

27

109

62

198

37 %

3 Brygada (Zook)

975

49

227

82

358

37 %

4 Brygada (Brooke)

851

54

284

51

389

46 %

Druga Dywizja (Gibbon)

1 Brygada (Harrow)

1366

 

 

 

525

38 %

2 Brygada (Webb)

1224

 

 

 

127

10 %

3 Brygada (Hall)

922

 

 

 

75

8 %

Trzecia Dywizja (Hays)

3 Brygada (Willard)

1508

 

 

 

650

43 %

Łącznie II korpus (piechota)

8231

 

 

 

2652

32 %

 

V KORPUS (Sykes)

Generał Sykes również otrzymał rozkaz, aby udać się na pomoc III korpusowi i powstrzymać konfederatów. Brygady Vincenta i Weeda z powodzeniem broniły Małego Okrągłego Szczytu, natomiast brygady Tiltona, Sweitzera, Daya i Burbanka walczyły w okolicach Pola Prszenicy i poniosły tam ciężkie straty. Pod koniec dnia dywizja Crawforda przeprowadziła kilka skutecznych kontrataków, powstrzymując ostatnie ataki nieprzyjaciela. Jednostki tej dywizji jako jedyne brały w miarę czynny udział trzeciego dnia bitwy.

 

Jednostka (dowódca)

Stan

Zabici

Ranni

Zaginieni

Straty łączne

% strat

Pierwsza Dywizja (Barnes)

1 Brygada (Tilton)

655

12

102

11

125

19 %

2 Brygada (Sweitzer)

1423

67

239

121

427

30 %

3 Brygada (Vincent)

1336

88

253

11

352

26 %

Druga Dywizja (Ayres)

1 Brygada (Day)

1553

46

318

18

382

26 %

2 Brygada (Burbank)

954

78

342

27

447

47 %

3 Brygada (Weed)

1491

40

142

18

200

13 %

Trzecia Dywizja (Crawford)

1 Brygada (McCandless)

1248

 

 

 

100

8 %

3 Brygada (Fisher)

1609

 

 

 

50

3 %

Łącznie V korpus (piechota)

10269

 

 

 

2083

20 %

 

VI KORPUS (Sedgwick)

Jedyną jednostką tego korpusu, która brała czynny udział w walce była brygada Wheatona, która zdążyła pod koniec dnia odbić kilka dział zdobytych przez konfederatów. Zadanie to było stosunkowo łatwe, ponieważ nieprzyjaciel był już w trakcie wycofywania z zajętych,  wysuniętych pozycji.

 

Jednostka (dowódca)

Stan

Zabici

Ranni

Zaginieni

Straty łączne

% strat

Trzecie Dywizja (Newton/Wheaton)

3 Brygada (Wheaton/Nevin)

1369

 

 

 

50

 4 %

Łącznie VI korpus (piechota)

1369

 

 

 

50

4 %

 

JEDNOSTKI ARTYLERII I INNE

Artyleria Armii Potomaku poniosła dotkliwe straty tego dnia. Konfederaci zdobyli conajmniej 41 dział (należących do 9 różnych baterii), z których jednak większość została później odbita przez wojska federalne. Wyjątek stanowiły np. 3 działa zdobyte w Jaskini Diabła, które następnie zostały rozdzielone między baterie wchodzące w skład batalionu podporządkowanego dywizji Hooda.

Straty wśród artylerzystów, jednostek pomocniczych, jak również wśród oddziałów piechoty, które walczyły przez krótki okres czasu i poniosły znikome straty (np. 13 pułk z Vermontu, brygada Lockwooda) określa się na 250.    

 

 

KONFEDERACKA ARMIA PÓŁNOCNEJ WIRGINII

 

I KORPUS (Longstreet)

Od czasu śmierci "Stonewalla" Jacksona, James Longstreet był najbardziej zaufanym dowódcą generała Lee. Pomimo faktu, że nie chciał toczyć ofensywnej bitwy pod Gettysburgiem i gorąco namawiał Lee do innych wariantów, Longstreet wykonał rozkaz i jego dwie dywizje uderzyły po południu 2 lipca na pozycje federalne. Wszystkie 8 brygad zostało ostatecznie rzuconych w wir walki, z którą pod względem zaciekłości niewiele innych w tej wojnie mogło się równać.

 

Dywizja Hooda

Dowodzona przez jednego z najlepszych w armii generałów tego szczebla, dywizja rozpoczęła konfederacki atak krótko po godzinie 16.00. Wkrótce po rozpoczęciu natarcia generał Hood został ranny i już do końca dnia widoczny był brak koordynacji w poczynaniach jednostki. Dywizja zajęła Jaskinię Diabła, brała udział w walkach wokół Pola Pszenicy, ataki na Mały Okrągły Szczyt zakończyły się niepowodzeniem. Przedstawione poniżej dane obejmują straty dywizji poniesione podczas całej bitwy i należy pamiętać, że zawierają pewną liczbę żołnierzy (około 200) straconych trzeciego dnia bitwy - odparcie ataku federalnej kawaleri oraz straty podczas odwrotu z pozycji wokół Pola Pszenicy (15 pułk z Georgii). Liczby dla brygady Andersona obejmują również 377 żołnierzy 7 pułku z Georgii, który nie uczestniczył intensywnie w walkach tego dnia.

 

Jednostka (dowódca)

Stan

Zabici

Ranni

Zaginieni

Straty łączne

% strat

Dywizja Hooda

Brygada Lawa

1933

99

253

148

500

26 %

Brygada Robertsona

1734

152

313

138

603

35 %

Brygada Benninga

1420

95

275

194

519

37 %

Brygada Andersona

1874

152

468

102

722

39 %

Łącznie (piechota)

6961

498

1309

582

2344

(2144)

33 %

 

Dywizja McLawsa

Krótko po godzinie 17.00 jako pierwsza do ataku ruszyła brygada Kershawa, za nią w pewnych odstępach czasu pozostałe brygady. Dywizja zdobyła Brzoskwiniowy Sad, oraz brała udział w zajęciu Pola Pszenicy. Trzeciego dnia bitwy nie brała aktywnego udziału w walkach. 

 

Jednostka (dowódca)

Stan

Zabici

Ranni

Zaginieni

Straty łączne

% strat

Dywizja McLawsa

Brygada Kershawa

2183

179

419

51

649

30 %

Brygada Barksdale'a

1620

156

470

178

804

50 %

Brygada Semmesa

1334

80

261

91

432

32 %

Brygada Wofforda

1627

48

184

138

370

23 %

Łącznie (piechota)

6764

463

1334

458

2255

33 %

 

III KORPUS (A.P.Hill)

Dywizje Longstreeta zostały efektywnie wsparte przez trzy brygady III korpusu wchodzące w skład dywizji Andersona. Brygady Wilcoxa i Langa pomogły w rozbiciu dywizji Humphreysa i niektórych oddziałów z II korpusu, natomiast brygada Wrighta zdobyła na krótko część Wzgórza Cmentarnego na południe od "Kępy Drzew", jednak na wskutek braku wsparcia musiała się wycofać. Brygada Wrighta jako jedyna walczyła wyłącznie tego dnia.   

 

Jednostka (dowódca)

Stan

Zabici

Ranni

Zaginieni

Straty łączne

% strat

Dywizja Andersona

Brygada Wilcoxa

1726

 

 

 

577

 33 %

Brygada Langa

742

 

 

 

327

44 %

Brygada Wrighta

1413

184

343

169

696

49 %

Łącznie (piechota)

3881

 

 

 

1600

41 %

 

JEDNOSTKI ARTYLERII

Na odcinku ataku znajdowały się baterie wchodzące w skład czterech batalionów – Cabella, Henry'ego, Alexandra i Lane'a. Straty wśród personelu określa się na około 40.

 

PODSUMOWANIE

 

ARMIA POTOMAKU

Jednostka

Liczebność

Straty

% strat

III Korpus (Sickles)

10 011

4 092

41

II Korpus (Hancock)

8 231

2 652

32

V Korpus (Sykes)

10 269

2 083

20

VI Korpus (Sedwick)

1 369

50

4

Razem piechota:

29 880

8 877

30

Artyleria i inne:

 

250

 

Razem straty:

 

9 127

 

 

ARMIA PÓŁNOCNEJ WIRGINII

Jednostka

Liczebność

Straty

% strat

Dywizja Hooda

6 961

2 144*

*uwzględniono straty za

  trzeci dzień

31

Dywizja McLawsa

6 764

2 255

33

Dywizja Andersona

3 881

1 600

41

Razem piechota:

17 606

5 999

34

Artyleria i inne:

 

40

 

Razem straty:

 

6 039

 

 

Walki pochłonęły 15.000 żołnierzy - zabitych, rannych lub zaginionych/wziętych do niewoli. Armia Potomaku straciła 9.000 żołnierzy. Jeżeli doliczymy do tego 1.000 straconych tego dnia na pozostałych odcinkach i 9 000 straconych pierwszego dnia bitwy, to bilans za dwa dni walk pod Gettysburgiem wyniesie 19.000 żołnierzy.
Armia Północnej Wirgini straciła 6.000 żołnierzy, co dodając do 800 straconych tego dnia na innych odcinkach i 6.000 straconych pierwszego dnia bitwy daje straty w wysokości 12.800 żołnierzy za dwa dni bitwy.

Armia federalna nie została pokonana i nadal zajmowała silne pozycje.

Jeżeli pominiemy kawalerię, to Meade następnego dnia mógł wystawić armię liczącą około 60.000 ludzi, Lee zaś 50.000.

Teraz do generała Lee należała decyzja czy atakować dalej czy też uznać, że nieprzyjaciel zajmuje zbyt silne pozycje i spróbować jakiś innych wariantów.

 

Literatura:

  1. Bowden S., Ward B. "Last Chance for Victory. Robert E. Lee and the Gettysburg

Campaign" - Da Capo Press, 2001.

  1. Gottfried Bradley M. "Brigades of Gettysburg - The Union and Confederate Brigades

at the Battle of Gettysburg" - Da Capo Press, 2002.

  1. Pfanz Harry W. "Gettysburg. The Second Day" - University of North Carolina Press, 1987.

    

Autor: Aleksander Królikowski

lipiec 2004 r.