Start A. Boniecki, Herbarz Polski: wydanie nowe, elektroniczne, wersja 2.0 kontakt
. **
Rozkład godności ziemskich
w województwach przedrozbiorowych;
kliknij „*” żeby zobaczyć wszystkich

Poprzedni | Następny - t. 17, str. 208: Bochwicowie v. Bochwiczowie v. Bokwicowie v. Buchwicowie h. Radwan [obraz]

Artykuł 1.1176 (pozycji: 154, różnych osób: 125, w tym z rodziny: 69)

Rodzina: Bochwic (także: Bochwicz)
Herb: Radwan

Pisali się: z Waszkowców,

 1. Rodowód
 2. Indeks osób - członkowie rodziny
 3. Indeks osób - krewni i powinowaci
 4. Rozkład geograficzny urzędów i godności
 5. Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule
 6. Miejscowości wzmiankowane w tym artykule
 7. Źródła cytowane w tym artykule
 8. Tekst ciągły

^^ góra ^^

Rodowód

1.1176.1
W XVI-m wieku spotykamy tę rodzinę w Krakowie, gdzie Szymon nabył dom na Garbarzach w 1519 r.
1.1176.2 = 1
Tenże Szymon, za Zygmunta Augusta w Wilnie, gdzie królowi działa odlewał. Był on kalwinem.
1.1176.3 = 4
Od tegoż czasu Bochwicowie pozostali na Litwie, gdzie
1.1176.4
Filip, rodem z Krakowa; senior zborów białoruskich, wysłany był w 1595 r. na zjazd do Torunia.
1.1176.5 = 4
Filip ten, właściciel Ussowa, w województwie nowogrodzkiem, umarł tamże około 1620 r.
1.1176.6
i synem jego był Samuel, po ojcu właściciel Ussowa.
1.1176.7 = 6
śSamuel, przełożony zboru w Kopylu, oprócz Ussowa, trzymał prawem zastawnem dobra Rymie, od Radziwiłłów
1.1176.8 & 7
i z Zofii Dobrzańskiej,
1.1176.9
pozostawił córki: Katarzynę
1.1176.10 & 9
Chrząstowską
1.1176.11
i Annę
1.1176.12 & 11
Domeykową,
1.1176.13 = 11
oraz czterech synów, z których
1.1176.14
Jan
1.1176.15
i Daniel, służąc wojskowo, polegli bezpotomnie,
1.1176.16
a Krzysztof
1.1176.17
i Stanisław dopełnili, w grodzie nowogrodzkim, działu dóbr w 1696 r., na mocy których,
1.1176.18 = 16
Krzysztof otrzymał Ussów,
1.1176.19 = 17
a Stanisław Rymie.
1.1176.20 = 18
ś Po Krzysztofie, zmarłym 1738 r.,
1.1176.21
pozostało dwóch synów: Samuel
1.1176.22
i Tobiasz.
1.1176.23
Kazimierz,
1.1176.24 = 21
syn Samuela,
1.1176.25 = 23
umarł bezpotomny,
1.1176.26
a Anna,
1.1176.27 = 22
córka Tobiasza,
1.1176.28 & 26
wyszła za Karola Puciatę.
1.1176.29 = 19
śStanisław
1.1176.30 & 29
zaślubił 1685 r. Konstancyę Kopiewiczówną,
1.1176.31
córkę Filipa, kaznodziei Węgrowskiego, a w testamencie, spisanym 1721 r., wymienia
1.1176.32
córki: Katarzynę
1.1176.33 & 32
Charewiczową
1.1176.34
i Annę,
1.1176.35 & 34
żonę Wawrzyńca Berło, oberstlejtenanta wojsk królewskich.
1.1176.36
Synowie jego: Filip,
1.1176.37
Jan,
1.1176.38
Władysław
1.1176.39
i Bogusław, odziedziczyli po ojcu Rymie.
1.1176.40 = 36
Z nich: śFilip, senior zborów kalwińskich w Kopylu i Słucku, umarł bezpotomny.
1.1176.41 = 37
śBrat jego Jan, autor dzieł teologicznych, o których wspomina Jocher (T. II f. 33), wprawdzie
1.1176.42
zostawił syna Karola Stanisława, ale ten umarł bezdzietny.
1.1176.43 = 38
śWładysław, brat poprzednich, także autor dzieł treści teologicznej, zmarły 1750 roku,
1.1176.44 & 43
zaślubił Joannę Bieniaszewską, ale z niej nie pozostawił potomstwa.
1.1176.45 = 39
śBogusław,
1.1176.46 = 29
syn Stanisława,
1.1176.47 = 45
ur. 1697 r., właściciel Nowosiółki, Smolgowa i Protasiewicz,
1.1176.48 & 45
zaślubił 1733 r. Jadwigę Pękalską,
1.1176.49
córkę Stefana z Malusz
1.1176.50 & 49
i Heleny ze Spinków.
1.1176.51
Z niej córki: Eufemia
1.1176.52 & 51
Smigielska
1.1176.53
i Bogusława
1.1176.54 & 53
Plintznerowa,
1.1176.55
oraz synowie: Stefan,
1.1176.56
Tomasz
1.1176.57
i Romuald, którzy otrzymali od ojca Smolgów w 1775 r., a nabyli od Borzobohatych 1784 r. Studzieniec, Załuże i Krzyszyłowicze.
1.1176.58 = 55
śStefan, chrzczony w Rymiu 1734 roku,
1.1176.59 & 58
żonaty był z Ottenówną, i z niej wprawdzie pozostawił pięciu synów, z których czterech:
1.1176.60
Tomasz,
1.1176.61
Stefan,
1.1176.62
Michał
1.1176.63
i Jan, zmarli bezpotomnie, a najstarszy
1.1176.64
Leopold,
1.1176.65
miał syna Jana, ale ten umarł 1863 roku, nie pozostawiwszy potomstwa.
1.1176.66 = 56
śTomasz, ur. 1743 r., właściciel Minkiewicz, nabytych od Puzyny 1788 r.,
1.1176.67 & 66
żonaty z Balbiną Borzobohatą, miał same
1.1176.68
córki: Maryannę,
1.1176.69 & 68
żonę Józefa Bułhaka,
1.1176.70
Ksawerę,
1.1176.71 & 70
za Franciszkiem Sierzputowskim,
1.1176.72
Konstancyę,
1.1176.73 & 72
za Rafałem Obuchowiczem
1.1176.74
i Paulinę,
1.1176.75 & 74
za Józefem Obuchowiczem.
1.1176.76
Z dwoma ostatniemi, weszły Minkowicze w dom Obuchowiczów.
1.1176.77 = 57
śRomuald,
1.1176.78 & 77
ożeniony z Anielą Borzobochatą,
1.1176.79
córką Wincentego, podczaszego mścisławskiego
1.1176.80 & 79
i Katarzyny z Izdebskich,
1.1176.81 = 77
właściciel Studzieniec, Załuż i Krzyszyłowic, rotmistrz nowogrodzki 1788 r.,
1.1176.82
pozostawił synów trzech: Adama,
1.1176.83
Hieronima
1.1176.84
i Floryana, których matka wychowała w wierze katolickiej.
1.1176.85 = 82
Z nich: śAdam,
1.1176.86 & 85
z Eleonory Trosko,
1.1176.87
miał syna Romualda, zmarłego bezpotomnie 1875 r.
1.1176.88
i córki: Olimpię,
1.1176.89 & 88
za Antonim Bułhakiem
1.1176.90
i Kazimierę,
1.1176.91 & 90
za Józefem Korbutem.
1.1176.92 = 83
śHieronim,
1.1176.93 & 92
z Józefy Bułhakówny,
1.1176.94
miał syna Józefa, zmarłego 1854 r.
1.1176.95
bezpotomnie i córkę Zofię,
1.1176.96 & 95
za Donatem Malkiewiczem.
1.1176.97 = 84
śFloryan, zmarły 1856 r., pochowany w Darewie, w powiecie nowogrodzkim,
1.1176.98 & 97
ożeniony z Pauliną Majewską,
1.1176.99
córką Józefa, dworzanina królewskiego,
1.1176.100
pozostawił z niej córki: Józefę
1.1176.101 & 100
Antoniowę Abramowską
1.1176.102
i Anielę
1.1176.103 & 102
hrabinę Michałowę O'Rourke,
1.1176.104
oraz synów: Jana Ottona,
1.1176.105
Luciusza
1.1176.106
i Romana.
1.1176.107 = 104
śA) Jan Otton, ur. 1835 r., właściciel Malejewa i Woronina, w b.
1.1176.108 & 107
województwie smoleńskiem, a także Floryanowa i Paulinowa, żonaty ze Stefanią Bułhakówną,
1.1176.109
córką Macieja
1.1176.110 & 109
i Teofili z Wendorffów,
1.1176.111
ma z niej córkę Waleryę,
1.1176.112 & 111
poślubioną 1903 r. w Darewie Antoniemu Hrynkiewicz-Moczulskiemu,
1.1176.113
synowi Antoniego
1.1176.114 & 113
i Józefy z Zenowiczów,
1.1176.115
oraz synów: ś1. Tadeusza, ur. 1863 r.,
1.1176.116 & 115
ożenionego 1893 r. z Bronisławą Cywińską,
1.1176.117
córką Klaudyusza
1.1176.118 & 117
i Eweliny z Chodźków,
1.1176.119
z której syn Jan, ur. 1894 r.
1.1176.120
i córka Jadwiga.
1.1176.121
ś2. Stanisława, ur. 1864 r.,
1.1176.122 & 121
ożenionego 1899 r. z Janiną Andrzejowską,
1.1176.123
córką Jana
1.1176.124 & 123
i Albiny z Nadolskich.
1.1176.125
ś3. Floryana, ur. 1872 r.
1.1176.126
4. Romana.
1.1176.127 = 105
śB) Luciusz, właściciel Bielczyc,
1.1176.128 & 127
z Ksawery Szalewiczówny,
1.1176.129
córki Tomasza
1.1176.130 & 129
i Heleny z Wojewódzkich,
1.1176.131
pozostawił córkę Paulinę,
1.1176.132 & 131
za Michałem Komorskim
1.1176.133
i syna Luciusza, ur. 1864 r.,
1.1176.134 & 133
żonatego z Kazimierą Świerzyńską.
1.1176.135
Z niej syn Luciusz, ur. 1888 r.
1.1176.136
i córki: Ksawera,
1.1176.137
Emilia
1.1176.138
i Helena.
1.1176.139 = 106
śC) Roman, właściciel Waszkowców i Mienianki, w powiecie nowogrodzkim, a Podorosna, w powiecie wołkowyskim,
1.1176.140 & 139
żonaty 1-o v. z Kazimierą,
1.1176.141 & 139
a 2-o v. z Elżbietą Czeczottównami,
1.1176.142
córkami Albina
1.1176.143 & 142
i Emilii z Wendorffów,
1.1176.144
z pierwszej żony pozostawił synów: Albina, zmarłego 1890 r.
1.1176.145
i Czesława, ur. 1874 r.,
1.1176.146
a z drugiej, synów: Ottona, ur. 1880 r.,
1.1176.147
Wacława, ur. 1885 r.,
1.1176.148
Michała, ur. 1886 r.
1.1176.149
i Witolda, ur. 1891 r.,
1.1176.150
oraz córki: Kazimierę,
1.1176.151 & 150
za Stanisławem Żebrowskim
1.1176.152
i Zofię.
1.1176.153 = 145
Z nich Czesław z Waszkowców,
1.1176.154 & 153
zaślubił 1904 r. u Pijarów w Warszawie Konstancyę Korzeniowską.

^^ góra ^^

Indeks osób

Członkowie rodziny

id imię urzędy/godności
1.1176.82 Adam
1.1176.85 = 82 Adam
1.1176.144 Albin
1.1176.102 Aniela
1.1176.11 Anna
1.1176.26 Anna
1.1176.34 Anna
1.1176.39 Bogusław
1.1176.45 = 39 Bogusław
1.1176.53 Bogusława
1.1176.145 Czesław
1.1176.153 = 145 Czesław
1.1176.15 Daniel
1.1176.137 Emilia
1.1176.51 Eufemia
1.1176.36 Filip
1.1176.4 Filip senior zborów
1.1176.40 = 36 Filip senior zborów kalwińskich
1.1176.5 = 4 Filip
1.1176.125 Florian
1.1176.84 Florian
1.1176.97 = 84 Florian
1.1176.138 Helena
1.1176.83 Hieronim
1.1176.92 = 83 Hieronim
1.1176.120 Jadwiga
1.1176.104 Jan Otto
1.1176.107 = 104 Jan Otto
1.1176.119 Jan
1.1176.14 Jan
1.1176.37 Jan
1.1176.41 = 37 Jan
1.1176.63 Jan
1.1176.65 Jan
1.1176.94 Józef
1.1176.100 Józefa
1.1176.42 Karol Stanisław
1.1176.32 Katarzyna
1.1176.9 Katarzyna
1.1176.150 Kazimiera
1.1176.90 Kazimiera
1.1176.23 Kazimierz
1.1176.72 Konstancja
1.1176.16 Krzysztof
1.1176.18 = 16 Krzysztof
1.1176.20 = 18 Krzysztof
1.1176.136 Ksawera
1.1176.70 Ksawera
1.1176.64 Leopold
1.1176.105 Lucjusz
1.1176.127 = 105 Lucjusz
1.1176.133 Lucjusz
1.1176.135 Lucjusz
1.1176.68 Marianna
1.1176.148 Michał
1.1176.62 Michał
1.1176.88 Olimpia
1.1176.146 Otto
1.1176.131 Paulina
1.1176.74 Paulina
1.1176.106 Roman
1.1176.126 Roman
1.1176.139 = 106 Roman
1.1176.57 Romuald
1.1176.77 = 57 Romuald
1.1176.87 Romuald
1.1176.21 Samuel
1.1176.24 = 21 Samuel
1.1176.6 Samuel
1.1176.7 = 6 Samuel
1.1176.121 Stanisław
1.1176.17 Stanisław
1.1176.19 = 17 Stanisław
1.1176.29 = 19 Stanisław
1.1176.46 = 29 Stanisław
1.1176.55 Stefan
1.1176.58 = 55 Stefan
1.1176.61 Stefan
1.1176.1 Szymon
1.1176.2 = 1 Szymon
1.1176.115 Tadeusz
1.1176.22 Tobiasz
1.1176.27 = 22 Tobiasz
1.1176.56 Tomasz
1.1176.60 Tomasz
1.1176.66 = 56 Tomasz
1.1176.147 Wacław
1.1176.111 Waleria
1.1176.149 Witold
1.1176.38 Władysław
1.1176.43 = 38 Władysław
1.1176.152 Zofia
1.1176.95 Zofia

^^ góra ^^

Krewni i powinowaci

id nazwisko imię urzędy/godności
1.1176.142 Albin
1.1176.113 Antoni
1.1176.31 Filip kaznodzieja
1.1176.123 Jan
1.1176.99 Józef dworzanin dwór królewski (cen)
1.1176.140 Kazimiera
1.1176.117 Klaudiusz
1.1176.109 Maciej
1.1176.49 z Malusz Stefan
1.1176.129 Tomasz
1.1176.79 Wincenty podczaszy Mścisław (msc)
1.1176.101 Abramowski Antoni
1.1176.122 Andrzejowski Janina
1.1176.35 Berło Wawrzyniec oberstlejtnant wojsko królewskie
1.1176.44 Bieniaszewski Joanna
1.1176.78 Borzobochaty Aniela
1.1176.67 Borzobohaty Balbina
1.1176.89 Bułhak Antoni
1.1176.69 Bułhak Józef
1.1176.93 Bułhak Józefa
1.1176.108 Bułhak Stefania
1.1176.118 Chodźk Ewelina
1.1176.116 Cywiński Bronisława
1.1176.141 Czeczott Elżbieta
1.1176.8 Dobrzański Zofia
1.1176.80 Izdebski Katarzyna
1.1176.132 Komorski Michał
1.1176.30 Kopiewicz Konstancja
1.1176.91 Korbut Józef
1.1176.154 Korzeniowski Konstancja
1.1176.98 Majewski Paulina
1.1176.96 Malkiewicz Donat
1.1176.112 Hrynkiewicz- Moczulski Antoni
1.1176.124 Nadolski Albina
1.1176.75 Obuchowicz Józef
1.1176.73 Obuchowicz Rafał
1.1176.103 hr. O'Rourke Michał
1.1176.48 Pękalski Jadwiga
1.1176.28 Puciata Karol
1.1176.71 Sierzputowski Franciszek
1.1176.50 Spinek Helena
1.1176.128 Szalewicz Ksawera
1.1176.134 Świerzyński Kazimiera
1.1176.86 Trosko Eleonora
1.1176.143 Wendorff Emilia
1.1176.110 Wendorff Teofila
1.1176.130 Wojewódzki Helena
1.1176.114 Zenowicz Józefa
1.1176.151 Żebrowski Stanisław

^^ góra ^^

Urzędy i godności trzymane przez osoby wzmiankowane w tym artykule

rotmistrz, senior zborów, senior zborów kalwińskich,

^^ góra ^^

Rozkład geograficzny urzędów i godności

dwór królewski (cen), Mścisław (msc), Nowogródek (now),

^^ góra ^^

Miejscowości wzmiankowane w tym artykule:

 1. Bielczyc
 2. do Torunia
 3. dobra Rymie
 4. dom na Garbarzach
 5. Malejewa i Woronina
 6. Minkiewicz
 7. Minkowicze
 8. na Litwie
 9. Nowosiółki, Smolgowa i Protasiewicz
 10. Rymie
 11. Rymie
 12. Smolgów
 13. Studzieniec, Załuż i Krzyszyłowic
 14. Studzieniec, Załuże i Krzyszyłowicze
 15. tamże
 16. u Pijarów w Warszawie
 17. Ussowa
 18. Ussowa, w województwie nowogrodzkiem
 19. Ussów
 20. w Darewie
 21. w Darewie, w powiecie nowogrodzkim
 22. w grodzie nowogrodzkim
 23. w Kopylu, oprócz Ussowa
 24. w Krakowie
 25. w Rymiu
 26. w Wilnie
 27. Waszkowców i Mienianki, w powiecie nowogrodzkim, a Podorosna, w powiecie wołkowyskim
 28. województwie smoleńskiem, a także Floryanowa i Paulinowa
 29. z Krakowa

^^ góra ^^

Źródła cytowane w tym artykule:

(pełna lista skrótów jest tutaj)

 1. T. II f. 33

Tekst ciągły

W XVI-m wieku spotykamy tę rodzinę w Krakowie, gdzie Szymon nabył dom na Garbarzach w 1519 r. Tenże Szymon, za Zygmunta Augusta w Wilnie, gdzie królowi działa odlewał. Był on kalwinem. Od tegoż czasu Bochwicowie pozostali na Litwie, gdzie Filip, rodem z Krakowa; senior zborów białoruskich, wysłany był w 1595 r. na zjazd do Torunia. Filip ten, właściciel Ussowa, w województwie nowogrodzkiem, umarł tamże około 1620 r. i synem jego był Samuel, po ojcu właściciel Ussowa. ś Samuel, przełożony zboru w Kopylu, oprócz Ussowa, trzymał prawem zastawnem dobra Rymie, od Radziwiłłów i z Zofii Dobrzańskiej, pozostawił córki: Katarzynę Chrząstowską i Annę Domeykową, oraz czterech synów, z których Jan i Daniel, służąc wojskowo, polegli bezpotomnie, a Krzysztof i Stanisław dopełnili, w grodzie nowogrodzkim, działu dóbr w 1696 r., na mocy których, Krzysztof otrzymał Ussów, a Stanisław Rymie. ś Po Krzysztofie, zmarłym 1738 r., pozostało dwóch synów: Samuel i Tobiasz. Kazimierz, syn Samuela, umarł bezpotomny, a Anna, córka Tobiasza, wyszła za Karola Puciatę. ś Stanisław zaślubił 1685 r. Konstancyę Kopiewiczówną, córkę Filipa, kaznodziei Węgrowskiego, a w testamencie, spisanym 1721 r., wymienia córki: Katarzynę Charewiczową i Annę, żonę Wawrzyńca Berło, oberstlejtenanta wojsk królewskich. Synowie jego: Filip, Jan, Władysław i Bogusław, odziedziczyli po ojcu Rymie. Z nich: ś Filip, senior zborów kalwińskich w Kopylu i Słucku, umarł bezpotomny. ś Brat jego Jan, autor dzieł teologicznych, o których wspomina Jocher (T. II f. 33), wprawdzie zostawił syna Karola Stanisława, ale ten umarł bezdzietny. ś Władysław, brat poprzednich, także autor dzieł treści teologicznej, zmarły 1750 roku, zaślubił Joannę Bieniaszewską, ale z niej nie pozostawił potomstwa. ś Bogusław, syn Stanisława, ur. 1697 r., właściciel Nowosiółki, Smolgowa i Protasiewicz, zaślubił 1733 r. Jadwigę Pękalską, córkę Stefana z Malusz i Heleny ze Spinków. Z niej córki: Eufemia Smigielska i Bogusława Plintznerowa, oraz synowie: Stefan, Tomasz i Romuald, którzy otrzymali od ojca Smolgów w 1775 r., a nabyli od Borzobohatych 1784 r. Studzieniec, Załuże i Krzyszyłowicze. ś Stefan, chrzczony w Rymiu 1734 roku, żonaty był z Ottenówną, i z niej wprawdzie pozostawił pięciu synów, z których czterech: Tomasz, Stefan, Michał i Jan, zmarli bezpotomnie, a najstarszy Leopold, miał syna Jana, ale ten umarł 1863 roku, nie pozostawiwszy potomstwa. ś Tomasz, ur. 1743 r., właściciel Minkiewicz, nabytych od Puzyny 1788 r., żonaty z Balbiną Borzobohatą, miał same córki: Maryannę, żonę Józefa Bułhaka, Ksawerę, za Franciszkiem Sierzputowskim, Konstancyę, za Rafałem Obuchowiczem i Paulinę, za Józefem Obuchowiczem. Z dwoma ostatniemi, weszły Minkowicze w dom Obuchowiczów. ś Romuald, ożeniony z Anielą Borzobochatą, córką Wincentego, podczaszego mścisławskiego i Katarzyny z Izdebskich, właściciel Studzieniec, Załuż i Krzyszyłowic, rotmistrz nowogrodzki 1788 r., pozostawił synów trzech: Adama, Hieronima i Floryana, których matka wychowała w wierze katolickiej. Z nich: ś Adam, z Eleonory Trosko, miał syna Romualda, zmarłego bezpotomnie 1875 r. i córki: Olimpię, za Antonim Bułhakiem i Kazimierę, za Józefem Korbutem. ś Hieronim, z Józefy Bułhakówny, miał syna Józefa, zmarłego 1854 r. bezpotomnie i córkę Zofię, za Donatem Malkiewiczem. ś Floryan, zmarły 1856 r., pochowany w Darewie, w powiecie nowogrodzkim, ożeniony z Pauliną Majewską, córką Józefa, dworzanina królewskiego, pozostawił z niej córki: Józefę Antoniowę Abramowską i Anielę hrabinę Michałowę O'Rourke, oraz synów: Jana Ottona, Luciusza i Romana. śA) Jan Otton, ur. 1835 r., właściciel Malejewa i Woronina, w b. województwie smoleńskiem, a także Floryanowa i Paulinowa, żonaty ze Stefanią Bułhakówną, córką Macieja i Teofili z Wendorffów, ma z niej córkę Waleryę, poślubioną 1903 r. w Darewie Antoniemu Hrynkiewicz-Moczulskiemu, synowi Antoniego i Józefy z Zenowiczów, oraz synów: ś1. Tadeusza, ur. 1863 r., ożenionego 1893 r. z Bronisławą Cywińską, córką Klaudyusza i Eweliny z Chodźków, z której syn Jan, ur. 1894 r. i córka Jadwiga. ś2. Stanisława, ur. 1864 r., ożenionego 1899 r. z Janiną Andrzejowską, córką Jana i Albiny z Nadolskich. ś3. Floryana, ur. 1872 r. 4. Romana. śB) Luciusz, właściciel Bielczyc, z Ksawery Szalewiczówny, córki Tomasza i Heleny z Wojewódzkich, pozostawił córkę Paulinę, za Michałem Komorskim i syna Luciusza, ur. 1864 r., żonatego z Kazimierą Świerzyńską. Z niej syn Luciusz, ur. 1888 r. i córki: Ksawera, Emilia i Helena. śC) Roman, właściciel Waszkowców i Mienianki, w powiecie nowogrodzkim, a Podorosna, w powiecie wołkowyskim, żonaty 1-o v. z Kazimierą, a 2-o v. z Elżbietą Czeczottównami, córkami Albina i Emilii z Wendorffów, z pierwszej żony pozostawił synów: Albina, zmarłego 1890 r. i Czesława, ur. 1874 r., a z drugiej, synów: Ottona, ur. 1880 r., Wacława, ur. 1885 r., Michała, ur. 1886 r. i Witolda, ur. 1891 r., oraz córki: Kazimierę, za Stanisławem Żebrowskim i Zofię. Z nich Czesław z Waszkowców, zaślubił 1904 r. u Pijarów w Warszawie Konstancyę Korzeniowską.

 


 

Objaśnienia

 1. Rodowód
 2. Rozkład geograficzny urzędów i godności — urząd „podkomorzy zakroczymski” jest reprezentowany tu przez „Zakroczym (maz)”, co oznacza „Ziemia Zakroczymska w dawnym województwie mazowieckim”.
 3. Tekst ciągły — „ś” oznacza początek nowego akapitu
 4. Wtrącenia w [nawiasach kwadratowych] pochodzą od M.J. Minakowskiego

 


 

Š 2002-2004 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne